Polityka prywatności

Po subskrypcji na Frisbo.eu pojawi się powiadomienie e-mail, które poinformuje Cię o tym, że zostałeś użytkownikiem Frisbo.pl.

Odwiedzanie stron lub zamawianie produktów na tej stronie oznacza, że ​​przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz określone warunki.S.C. Frisbo Efulfillment S.A. nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za błędne subskrypcje spowodowane błędnym wypełnieniem formularza (niewłaściwe wypełnienie obowiązkowych pól lub pustych pól, nieuprawnione wypełnienie przez osoby trzecie itp.)Informacje, które podajesz, są wykorzystywane przy składaniu zamówienia (nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane identyfikacyjne Twojej firmy) i będą wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały podane, i do skontaktowania się z Tobą, gdy jest to konieczne (potwierdzenie zamówienia, fakturowanie lub wysyłka produktu) zgodnie z prawem nr. 506/2004 dotyczący przetwarzania danych osobowych i ochrony życia prywatnego w sektorze łączności elektronicznej.Frisbo.eu jest zarejestrowany w A.N.S.P.D.C.P pod numerem 34515 i nie będzie wykorzystywać tych informacji do działań reklamowych innych niż uzgodnione przez klienta.

Informacje te nie będą w żaden sposób dostępne dla osób trzecich, chyba że są wymagane przez władze w zakresie ich uprawnień do sprawdzania transakcji handlowych lub w przypadku, gdy nasza firma jest w jakikolwiek sposób wykorzystywana.S.C. Frisbo Efulfillment S.A. nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające bezpośrednio z dostępu do informacji prezentowanych w tej witrynie lub korzystania z produktów zakupionych za pośrednictwem tej witryny.

Zgodnie z prawem nr. 677/2001 masz prawo dostępu do swoich informacji oraz ich zmiany, prawo do niepodlegania indywidualnej decyzji oraz prawo do skontaktowania się z władzami.

Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych i zażądać usunięcia wszystkich danych.Biuletyn Frisbo jest usługą opcjonalną. Klient otrzyma biuletyn tylko wtedy, gdy wyrazi na to wyraźną zgodę, a informacje wykorzystane do subskrypcji będą przez cały czas dostępne do edycji (e-mail, adres). Ponadto klient ma możliwość wypisania się z newslettera, uzyskując dostęp do określonego linku. Wszelkie szkodliwe próby, nieautoryzowany dostęp lub nieautoryzowane kopiowanie jakichkolwiek materiałów będą zgłaszane władzom.Jeśli nie wyrażasz zgody na te warunki, przestań korzystać ze strony Frisbo.pl.